Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Sebereflexe

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Profese sociálního pracovníka v institucionální výchově
 (Eva Majerová)

2018, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/m1pox/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Profese sociálního pracovníka v NZDM z pohledu absolventů sociální pedagogiky
 (Marie TÝNOVÁ)

2020, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xnibss// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Profese sociálního pracovníka na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, míra jeho ohrožení syndromem vyhoření
 (Eva DOLEŽELOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//khzw4s// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

Motivy k volbě profese sociálního pracovníka
 (Barbora Bártková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hz9x9b// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Úskalí volby profese sociálního pracovníka
 (Kristína Beránková)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hp027/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Bariéry a podpůrné faktory naplňování etických požadavků profese v oblasti sociálního poradenství na Úřadu práce ve vybrané lokalitě
 (Radmila Drápelová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hf5bw/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Náročnost profese sociální práce z pohledu sociálního pracovníka v Dětském centru Jihočeského kraje
 (Květa TAUBROVÁ)

2019, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ei936q// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Genderové aspekty profese terénního sociálního pracovníka
 (Linda HUDECOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//o32e1u// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Vztah studentů vyšší odborné školy sociální práce k výkonu profese sociálního pracovníka po ukončení vzdělání
 (Štefan ČÁNI)

2014, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ezr38k// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Legislativní úprava profese sociálního pracovníka
 (Pavlína MARTYNKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3w95gf// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)