Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

perlorodka říční

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Odhad věku a přírůstků lastur perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)
 (Karolína HOLEČKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//r6x3pn// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Theses on a related topic

Hodnocení habitatů a bioindikačních vlastností perlorodky říční ve Vltavském luhu s využitím juvenilních jedinců
 (Michaela GALOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ldj6o7// | Biologie / Hydrobiologie | Theses on a related topic

Růst a přežívání perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) pro bioindikační účely
 (Eva NIEDLOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dgmehl// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Theses on a related topic

Morfologie lastur perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)
 (Lenka PŮBALOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//46iad6// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Theses on a related topic

Odhad věku a přírůstků lastur perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)
 (Karolína HOLEČKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//r6x3pn// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Theses on a related topic