Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

E-learning

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Adaptive learning processes in a process-oriented Learning management system
 (Patrícia Eibenová)

2015, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lhuo5/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Learning Management System
 (Jakub Fiala)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/m1lml/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Learning Management System
 (Martin GAHÉR)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//1yh7h3// | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Využití Learning Management Systémů v základní škole
 (Pavlína MAJEROVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sfee7w// | Pedagogika / Pedagogika - správní činnost | Theses on a related topic

Měření spokojenosti uživatelů s learning management systémem
 (Hana Poštulková)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84751 | Ekonomika a management / Marketing a obchod | Theses on a related topic

E-learning as efficient, effective and easy to access form of employee development
 (Nikita Zaev)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/q3fwa/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic

Systém pro řízení vzdělávání ve zdravotnickém zařízení
 (Jiří Škoda)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50416 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Systém řízení výuky a systém pro tvorbu výukového obsahu
 (Adam Ryvola)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t6jbz/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

Analysis of the employee education system
 (Lucie Pospíšilová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/36002 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Distanční vzdělávání s pomocí Moodle
 (Jiří Oliva)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/otpnm/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)