Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

eLearning

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti K-net Technical International Group s.r.o.
 (Lucie Tomečková)

2013, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97539 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Zabezpečení společnosti ARGOS PZS, s.r.o. prostředky technické ochrany
 (Martin Janča)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105301 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Technické památky ve správě s.p. DIAMO, o.z. Odra, Ostrava
 (Monika Čevelová)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92828 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Analýza spokojenosti zákazníků společnosti Technické služby Kadaň s. r. o.
 (Zuzana Dlugošová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86188 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Technická a technologická analýza možnosti prodloužení vozebního ramene souprav Pendolino o úsek Žilina - Košice
 (Marek Tomáš)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99842 | Strojírenství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Technicko - ekonomické zhodnocení výrobního procesu ve společnosti ROMOTOP, s.r.o.
 (Lucie Ďuricová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108265 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Public Relations v neziskové organizaci na příkladu Exchange Student Club VŠB-Technical University of Ostrava
 (Andrea Wantulová)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102265 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a právo v žurnalistice | Theses on a related topic

Marketing strategies which may be developed by the Department of English and American studies at University of Ostrava to attract new students.
 (Monika ŠIMONÍKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//kqw8fw// | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Alarm systems in buildings - Researches of effectiveness depending of the type of building and the user profile
 (Gero Gerber)

2019, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139028 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Theses on a related topic

Public Relations v neziskové organizaci na příkladu Exchange Student Club VŠB-Technical University of Ostrava
 (Andrea Wantulová)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102265 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a právo v žurnalistice | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)