Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Regresní ratingový model

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Stanovení regresního ratingové modelu ve stavebnictví
 (Eva Foukalová)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107003 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Stanovení regresního ratingového modelu ve strojírenském průmyslu
 (Veronika Tatarková)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85221 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Stanovení pravděpodobnosti úpadku podniků v České republice prostřednictvím scóringového modelu
 (Veronika Sztrnadelová)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135474 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Stanovení pravděpodobnosti úpadku firem v České republice pomocí scóringového modelu
 (Libor Dolina)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106893 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Model logistické regrese s fixními a smíšenými efekty v hodnocení kreditního rizika
 (Zuzana Matoušková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/do1ly/ | Matematika / Ekonomie Aplikovaná matematika pro víceoborové studium | Theses on a related topic

Vliv makroekonomických veličin na poměrové ukazatele banky ČSOB, a.s.
 (Miroslava Sýkorová)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84744 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Stanovení regresního ratingové modelu ve stavebnictví
 (Eva Foukalová)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107003 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Social and financial effciency of microfinance institutions: Developing markets, macro environment and financial inclusion
 (Natálie Soldátková)

2014, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79114 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic