Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Hydrická rekultivace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Chabařovice - současný stav revitalizace zbytkové jámy a perspektivy
 (Nina Křehotová)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75690 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Chabařovice - současný stav revitalizace zbytkové jámy a perspektivy
 (Nina Křehotová)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75690 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Možnosti použití hydrické rekultivace při obnově krajiny ovlivněné těžbou hnědého uhlí na příkladu realizovaných akcí v Ústeckém kraji
 (Miroslav VARGA)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wburgs// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Územní rozvoj hydrické rekultivace jezera Most
 (Denisa PALUSKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//suk4mx// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Vliv hydrické rekultivace nádrže Most na složení biocenózy vody
 (Anna ČEJKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ses94z// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Chabařovice - současný stav revitalizace zbytkové jámy a perspektivy
 (Nina Křehotová)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75690 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Návrh konfigurace vnitřní výsypky lomu Vršany ve vztahu ke zbytkové jámě po ukončení hornické činnosti – studie
 (Šárka Pařízková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97944 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Variantní možnosti rekultivace zbytkové jámy po ukončení těžby na Dolu Nástup Tušimice
 (Kateřina Vymyslická)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92111 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Aktualizace vodohospodářské bilance jezera zbytkové jámy lomu Ležáky - Most
 (František Baar)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97767 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Hydrická rekultivace napouštění zbytkové jámy lomu Bílina
 (Filip Debnar)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108430 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)