Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

lom

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Statistika těžby a využití nerostné suroviny vybrané firmy
 (Andrea Franková)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86778 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Těžba a odbyt nerostné suroviny čedičového lomu Měrunice
 (Vladimíra Baumgartnerová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86973 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Vývoj rozvojových deficitů v islámských zemích závislých na těžbě nerostných surovin
 (Pavla VÍTOVÁ)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xgvorq// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Komparace metod oceňování pozemků ovlivněných těžbou nerostných surovin.
 (Jana Lukšová)

2014, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105749 | Řízení průmyslových systémů / | Theses on a related topic

Odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (vyvlastnění) pro účely těžby nerostných surovin
 (Vladislava Macková)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86373 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Motivace obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatel ke zvýšení kvalifikace – možnosti zaměstnání těchto obyvatel v oblasti těžby nerostných surovin
 (Roman Jelínek)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86502 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Historická těžba nerostných surovin v okolí Telnice u Ústí nad Labem
 (Václav ZEMAN)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dr1gbh// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Zdanění těžby nerostných surovin
 (Lucie Medunová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/44380 | Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika | Theses on a related topic

Vliv nálezu archeologické památky na těžbu nerostných surovin
 (Jiří Jambor)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92404 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Těžba a zpracování nerostné suroviny a její vliv na životní prostředí u vybrané firmy
 (Lucie Stupková)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115687 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)