Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Revitalizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Hydrické rekultivace hnědouhelného lomu Chabařovice
 (Pavel Průša)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86968 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Hydrická rekultivace napouštění zbytkové jámy lomu Bílina
 (Filip Debnar)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108430 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Průběžné vyhodnocení investiční akce jezera Chabařovice při zahlazování následků hornické činnosti bývalého lomu Chabařovice
 (Miroslava Vosátková)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86519 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Ekonomická analýza revitalizace Lomu Chabařovice.
 (Dagmar Dobroucká)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92193 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Revitalizace území po těžbě - lom Chabařovice
 (Pavla KALANDROVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0lhzp0// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Theses on a related topic

Environmentální determinace rozvoje města Chabařovice
 (Hana Čermáková)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jaw9l/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Lom Vršany – řešení rekultivace vnitřní výsypky.
 (Eva Salačová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120103 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Využití rekultivačních ploch po ukončení těžební činnosti Lomu Bílina
 (Martin Kavka)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98278 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Management rizik automobilové nákladní dopravy při těžební činnosti v kaolinových lomech
 (Daniel Otýpka)

2008, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69405 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Plán sanace a rekultivace lomu Lahošť - Jeníkov
 (Jan Havlíček)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//es3pmo// | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)