Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

oxid železa

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Maligní hypertermie z pohledu sestry pracující v anesteziologii
 (Hana Hudcová)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i74ta/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Vliv hypertermie na cytotoxickou účinnost metalofarmak
 (Anna KLIMEK)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cag63g// | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Využití hypertermie v radioterapii
 (Markéta Plhalová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6tvata// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Vyhodnocení účinků hypertermie v kombinaci s radioterapií u onkologických pacientů
 (Zlata Balounová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//7n4u23// | Radiologický asistent / | Theses on a related topic

Systém regionální hypertermie pro léčbu nádorů v oblasti břicha
 (Jitka Mašlová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//k0hu3q// | Biomedicínský technik / | Theses on a related topic

Vliv kovových implantátů na léčbu nádorů pomocí mikrovlnné hypertermie
 (Nikita Mazalova)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//bz08bz// | Biomedicínský technik / | Theses on a related topic

Vliv kovových implantátů na léčbu nádorů pomocí mikrovlnné hypertermie
 (Nikita Mazalova)

2019, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//954pge// | Chyba / | Theses on a related topic

Aplikace mikrovlnné hypertermie na nádory myší ošetřených nanočásticemi oxidu železa
 (Hana Hadravová)

2018, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//0ryz5u// | Přístroje a metody pro biomedicínu / | Theses on a related topic

Molekulárně genetická diagnostika maligní hypertermie
 (Eva Flodrová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sapra/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Maligní hypertermie v práci anesteziologické sestry
 (Jana ŠPOKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//k8ud3f// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic