Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Nelegované oceli

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Magneticky měkké materiály v elektrických zařízeních
 (Tomáš BUCHL)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cwm4qe// | Aplikovaná elektrotechnika / | Theses on a related topic

Stanovení koeficientu magnetostrikce v nasycení na povrchu magneticky měkkých pásků na bázi Fe a Co
 (Jan Pytlík)

2021, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143884 | Aplikovaná fyzika / | Theses on a related topic

Výroba magneticky měkkých slitin na bázi Fe-Ni pro elektrotechnický průmysl
 (Kateřina MACHÁČKOVÁ)

2013, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zut1yt// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Theses on a related topic

Systém pro měření parametrů magnetických materiálů
 (Lukáš Eichler)

2018, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ww2wfi// | Elektrotechnika a informatika / Mechatronika | Theses on a related topic

Magnetické vlastnosti typových konstrukčních materiálů - analýza magnetických vlastní oceli určité třídy
 (Petr Keller)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87248 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Pozorování magnetických domén metodami magneto-optické Kerrovy mikroskopie a mikroskopie magnetických sil
 (Dmitry Markov)

2016, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115134 | Nanotechnologie / | Theses on a related topic

Magnetické vlastnosti typových konstrukčních materiálů - analýza magnetických vlastní oceli určité třídy
 (Petr Keller)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87248 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Zjišťování magnetických vlastnosti čistých kovů ferromagnetické skupiny
 (Martin Myšulka)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78406 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Zjišťování magnetických vlastnosti typových konstrukčních ocelí
 (Roman Žurovec)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78610 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Stanovení binárních fázových diagramů v systémech ibuprofen-paracetamol a ibuprofen-kofein
 (Nikola Studničková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//b9yyjw// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)