Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Polymerní kompozity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Nanočástice oxidu železa a kompozitní materiály na jejich bázi pro magnetickou hypertermii
 (Ilona Sergeevna SMOLKOVÁ)

2014, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//epsps6// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Theses on a related topic

Magnetické nanočástice oxidů železa získané různými způsoby syntézy: srovnání účinnosti ohřevu ve střídavém magnetickém poli
 (Martin Janovec)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//o75haf// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Theses on a related topic

Termicky indukované transformace polymorfů oxidu železitého v různých atmosférách
 (Jana HAVLÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jq8d3a// | Fyzika / Nanotechnologie | Theses on a related topic

Zlatem obalené nanočástice na bázi oxidů železa funkcionalizované biologicky aktivními komplexy
 (David SMOLA)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ii7c6r// | Chemie / Anorganická chemie | Theses on a related topic

Funkcionalizované nanočástice na bázi oxidů železa s navázanými biologicky aktivními komplexy
 (Martin STAVÁREK)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lo6fv0// | Chemie / Management v chemii | Theses on a related topic

Vliv dopace gadolinia u nanočástic oxidů železa na cytotoxicitu zdravých buněčných linií
 (Nikola MANNOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tlfrh6// | Fyzika / Nanotechnologie | Theses on a related topic

Vývoj systému pro cílené multimodální biologické zobrazování založeného na nanočásticích oxidů železa
 (Aneta FRYDRYCHOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//udzwgm// | Chemie / Nanomateriálová chemie | Theses on a related topic

Studium magnetických interakcí komplexních sloučenin železa s magnetickými nanočásticemi oxidů železa
 (Jana Koňariková)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//ky191j// | Chemie / Materiálová chemie | Theses on a related topic

Nanočástice oxidu železa a kompozitní materiály na jejich bázi pro magnetickou hypertermii
 (Ilona Sergeevna SMOLKOVÁ)

2014, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//epsps6// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Theses on a related topic