Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

annealing

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vliv mezioperačního žíhání při výrobě tvářených dílů z korozivzdorných ocelí a niklových superslitin
 (Lukáš Klapka)

2019, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136581 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Theses on a related topic

Přirozené stárnutí drátů po rekrystalizačním žíhání
 (René Widenka)

2019, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136525 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Theses on a related topic

Vliv nízkoteplotního žíhání na mikrostrukturu a vlastnosti homogenních svarů z oceli T24
 (Daniel Bartoněk)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140753 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Theses on a related topic

Vliv parametrů izotermického žíhání na mikrostrukturu a vlastnosti vybraných jakostí konstrukčních ocelí
 (Rostislav Pavlosek)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119349 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Theses on a related topic

Návrh řešení nasazení preventivní údržby žíhací pece
 (Jan Zágora)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129490 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Theses on a related topic

Vliv předcházejícího žíhání na přímost a mechanické vlastnosti válcovaných tyčí jakosti 34CrNiMo6 po zušlechtění
 (Martin Lamoš)

2019, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136585 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Příprava grafenu žíháním struktur kov/SiC
 (Prokop Horník)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//5w9hqr// | Chemie materiálů a materiálové inženýrství / | Theses on a related topic

Vliv temperování na termoelektrické vlastnosti Bi\dindex{2}O\dindex{2}Se
 (Antonín Sojka)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wh2vbu// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Optimalizace trasy závodu - aplikace simulovaného žíhání
 (Josef Šůma)

2021, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//gj50kz// | Matematika / matematika - tělesná výchova | Theses on a related topic

Vliv nízkoteplotního žíhání na mikrostrukturu a vlastnosti homogenních svarů z oceli T24
 (Daniel Bartoněk)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140753 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)