Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

magneticky mekke materialy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Magneticky měkké materiály v elektrických zařízeních
 (Tomáš BUCHL)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cwm4qe// | Aplikovaná elektrotechnika / | Theses on a related topic

Stanovení koeficientu magnetostrikce v nasycení na povrchu magneticky měkkých pásků na bázi Fe a Co
 (Jan Pytlík)

2021, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143884 | Aplikovaná fyzika / | Theses on a related topic

Výroba magneticky měkkých slitin na bázi Fe-Ni pro elektrotechnický průmysl
 (Kateřina MACHÁČKOVÁ)

2013, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zut1yt// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Theses on a related topic

Systém pro měření parametrů magnetických materiálů
 (Lukáš Eichler)

2018, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ww2wfi// | Elektrotechnika a informatika / Mechatronika | Theses on a related topic

Magnetické vlastnosti typových konstrukčních materiálů - analýza magnetických vlastní oceli určité třídy
 (Petr Keller)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87248 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Pozorování magnetických domén metodami magneto-optické Kerrovy mikroskopie a mikroskopie magnetických sil
 (Dmitry Markov)

2016, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115134 | Nanotechnologie / | Theses on a related topic

Magnetooptická měření měkkých magnetických materiálů
 (Ladislav Klimša)

2010, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79022 | Nanotechnologie / | Theses on a related topic

Vliv magnetického pole na nanokrystalizaci kovových skel
 (David SMRČKA)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ltp1gr// | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Theses on a related topic

Měření základních konstant magnetického materiálu digitální metodou
 (Vojtěch Pavluš)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140386 | Řídicí a informační systémy / | Theses on a related topic

Diagnostika jakosti nízkoztrátových plechů pro stavbu magnetických jader transformátorů
 (Ondřej Vávra)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92871 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)