Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

magnetizing

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Návrh přípravku pro magnetování permanentních magnetů a posilování magnetů alternátorů
 (Ondřej Kohoutek)

2018, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//81t9fc// | Dopravní technologie a spoje / Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě | Theses on a related topic

Vliv teploty na magnetizační proud a ztráty naprázdno transformátoru
 (Ondřej PLOJHAR)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9c1fjd// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Zjišťování magnetických vlastnosti čistých kovů ferromagnetické skupiny
 (Martin Myšulka)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78406 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic