Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

soft magnetic materials

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Nanočástice oxidu železa a kompozitní materiály na jejich bázi pro magnetickou hypertermii
 (Ilona Sergeevna SMOLKOVÁ)

2014, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//epsps6// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Theses on a related topic

Magnetooptická měření měkkých magnetických materiálů
 (Ladislav Klimša)

2010, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79022 | Nanotechnologie / | Theses on a related topic

Magneticky měkké materiály v elektrických zařízeních
 (Tomáš BUCHL)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cwm4qe// | Aplikovaná elektrotechnika / | Theses on a related topic

Magnetické vlastnosti moderních et. plechů pro jádra transformátorů
 (Milan Lúčan)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78376 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic