Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Transformace dat ze systému InterBase do Microsoft SQL Serveru
 (Ondřej Maňas)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73383 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Tvorba systémů pro podporu rozhodování s použitím prostředků MS Office
 (Martin Kukač)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34395 | Aplikovaná informatika / Informační management | Theses on a related topic

Učební pomůcka MS Access 2013\nl{}
 (Lucie Habartová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e4jvy8// | Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě | Theses on a related topic

Znalostní management v hotelnictví a lázeňství
 (Daniela Eliášová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/13578/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Znalostní management a znalostní báze
 (Anatoliy Kybkalo)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49263 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Znalostní management a jeho využití v podnikové praxi
 (Sergii Lukov)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/a8ejz/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Management znalostí v prostředí MSP
 (Jan Jedlička)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/coopn/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Znalostní management a jeho využití ve společnosti Aviette s. r. o.
 (Liliana Urbášková)

2018, Bakalářská práce, NEWTON College a.s. / NEWTON College a.s.

http://theses.cz/id//ba2pg2// | Ekonomika a management / Globální podnikání a management | Theses on a related topic

Important aspects of knowledge management
 (Dominika Masná)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/iw8ba/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration | Theses on a related topic

Znalostní management jako nástroj pro efektivní obchodní aktivity průmyslové firmy
 (Edita Šafářová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101151 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)