Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mapovani znalosti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Znalosti všeobecných sester o krevní transfuzi
 (Ema Najgebaurová)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cfe7a/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ukrajinci v České republice a jejich znalosti v oblasti první pomoci
 (Jana Stelmaščuková)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wqrsd/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Znalosti a postoje žáků středních škol k internetovému poradenství
 (Daniel HLAS)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//faiykd// | Psychologie / | Theses on a related topic

Postoje, znalosti a zkušenosti policistů k problematice návykových látek
 (Irena JURÁKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//nb99aa// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením | Theses on a related topic

Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence
 (Hana HANKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//etee5x// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Znalosti žáků středních škol v poskytování první pomoci
 (Veronika HUDEČKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p1b545// | Učitelství pro střední školy / Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy | Theses on a related topic

Znalosti sester v péči o perkutánní endoskopickou gastrostomii
 (Hana ŽOVINCOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gkoxrn// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Znalosti prevence karcinomu prsu u žen na Hodonínsku.
 (Lenka UHLÍKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//i5g9hp// | Učitelství pro střední školy / Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy | Theses on a related topic

Znalosti všeobecných sester v ošetřovatelské péči o kolostomii na standardních odděleních
 (Jana PŘIBYLOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//o4kvsv// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Mapování znalostí použití softwarových nástrojů jako \nl{}prostředek mapování znalostního kapitálu
 (Mazen Ahmad Abdulmuti TAHA)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qpkdxh// | Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)