Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

syndrom vyhoření

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Burnout syndrom u matek, vztahová vazba jejich dětí a jejich self-diskrepance v roli matky
 (Mária Majetić Hincová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y6iin/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Syndrom pomocníka u pomáhajících profesí a doporučení pro praxi
 (Martina Hermanová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/anejx/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření z hlediska pomáhající profese
 (Simona Skoupá)

2013, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//krpak8// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Theses on a related topic

Syndrom pomocníka
 (Jana Polášková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/dljxx/ | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích
 (Tomáš Rokoš)

2013, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//w8cyds// | Sociální práce / Sociální pracovník | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí
 (Vendula Gallová)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//jvuug2// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Volnočasové aktivity strážníků Městské policie Ostrava jako možná prevence proti vyhoření
 (Nikola BANEV)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zdoisi// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Burnout - incidence u pracovníků skupiny prevence městské policie
 (Monika POLÁŠKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cz7qx7// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření
 (Silvie HÁNEČKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//opcb1h// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Stres v učitelské profesi aneb stres z pohledu budoucích učitelů
 (Eva Jannová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lpgw3/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)