Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Rychlost uvolňování tepla

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Ověření funkčnosti nástavce na MassLoss kalorimetr
 (Václav Vystrčil)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105260 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Rychlost uvolňování tepla při požáru laserových tiskáren
 (Petra Polášková)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140177 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Vliv materiálu a jeho opracování na rychlost uvolňování tepla zkušebních hraniček
 (Tadeáš Koplík)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118668 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Stanovení rychlosti uvolňování tepla u hořlavých kapalin
 (Aleš Humlíček)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142008 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Komparace rychlosti uvolňování tepla u materiálů na bázi dřeva
 (Adéla Hřívová)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140289 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Stanovení rychlosti uvolňování tepla a toxicity zplodin tepelné degradace z podlahové krytiny
 (Adéla Hřívová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128297 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Stanovení rychlosti uvolňování tepla a reakce podlahové krytiny na oheň
 (Leona Vašíčková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135911 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Stanovení rychlosti uvolňování tepla při požáru odpadkového koše
 (Libor Hoblík)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118642 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Stanovení rychlosti uvolňování tepla metodou kónické kalorimetrie
 (Andrea Antošová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118654 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic