Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

životní situace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Aspekty tělesné disability v každodenním životě
 (Lenka ŠIMICOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//61mef2// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Životní situace žen s tělesným postižením v průběhu jejich těhotenství a mateřství
 (Kateřina Vašíčková)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tfl97/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Krizové situace v rodině - náročné životní situace v rodině při narození dítěte s mentálním postižením
 (Jana PAVELCOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//p8a6kj// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Posouzení nerovnováhy životní situace klientů trpících diabetem 1. typu a Huntingtonovou chorobou vůči ostatním klientům trvale umísťovaným v ústavech sociální péče
 (Iva Dörrová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mg8zv/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Životní situace rodiny s dítětem se zdravotním postižením
 (Agáta SZWARCOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//k2qrgf// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Dítě s postižením - náročná životní situace pro rodinu
 (Lucie Dobrovolná)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rhirv/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Životní situace klientů rané péče v Uherském Hradišti
 (Dana Štěrbová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m79qt/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Canisterapie a řešení životní situace dětí s postižením
 (Petra Štafínová)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oypb8/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Životní situace matek mentálně postižených dětí
 (Zuzana Dvořáková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wd1nc7// | Humanitní studia / | Theses on a related topic

Životní situace lidí s mentálním postižením
 (Andrea Schrollerová)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oawr7/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)