Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bezdomovectví

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Těhotenství a mateřství v kontextu ženského bezdomovectví
 (Veronika Sobotková)

2018, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/gnveb/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Postoj drogově závislých žen k mateřství a rizika užívání návykových látek pro matku a dítě.
 (Milada KVIČEROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vkxc8g// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Etické a právní aspekty náhradního mateřství
 (David Rumpík)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u8ler/ | Gynekologie a porodnictví (čtyřleté) / Gynekologie a porodnictví | Theses on a related topic

Náhradní mateřství: pomoc nebo hrozba? Filosoficko-právní analýza problému.
 (Petra Deredimosová)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n6z0w/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Těhotenství a mateřství v kontextu ženského bezdomovectví
 (Veronika Sobotková)

2018, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/gnveb/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Mateřství z pohledu sociální pedagogiky
 (Pavla Palková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4ya9d0// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Rizika těhotenství u ženy po 35. roce věku.
 (Petra LÉDLOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//c3gn4v// | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Theses on a related topic