Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Rámcový, vzdělávací, program

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Význam a využití didaktických her a didaktických pomůcek ve výuce účetnictví
 (Lucie Formanová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lv9qs/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Didaktické hry a pomůcky ve výuce elementárního čtení a psaní u žáků se specifickými poruchami učení
 (Jana Šustáčková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dh2pj/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Tvorba edukačního materiálu k programu Pohyb a výživa a ověřování jeho působení na žáky 3. ročníku ZŠ ve školní družině
 (Martin Pawlas)

2017, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/un7wm/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Didaktické hry a cvičení v edukaci žáka s Downovým syndromem a jejich efektivita vzhledem ke vzdělávacím oblastem RVP ZŠS
 (Radka Lišková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bh99g/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Význam a využití didaktické hry a didaktické pomůcky v hodinách českého jazyka a literatury ve 2. ročníku ZŠ
 (Nikola ZAREMBOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//w226yl// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

Holub v jazyku, literatuře, kultuře a ve vyučování českému jazyku se zřetelm k mezipředmětovým vztahům
 (Kristýna Lustyková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/weml6/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství dějepisu pro základní školy Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

"Den pohádek" - realizace projektu ve vyučování českého jazyka (se zaměřením na 2. a 3. ročník základní školy)
 (Veronika ŘÍHOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vsrimh// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Využití programu Prezi ve vyučování chemie na základní škole
 (Kateřina Jiráková)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//qc40pz// | Chemie / chemie - matematika pro SŠ | Theses on a related topic

Uplatnění metod kritického myšlení ve výuce českého jazyka ve 4. ročníku ZŠ
 (Anna Šálková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pqn7o/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání a děti s mentálním postižením
 (Lucie PŠENICOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//zufq5f// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)