Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

penalized estimation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Odhad hustoty pravděpodobnosti metodou maximální penalizované věrohodnosti
 (Marian Koutný)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qpm4z/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic

Zobecněné aditivní modely v jazyce R
 (Matej Vojvoda)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z4wmh/ | Matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic

Moderní metody diskriminační analýzy
 (Simona Navrátilová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h55rf/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic