Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

model driven architecture

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Řešení IS pomocí Model Driven Architecture
 (Miroslav Patočka)

2008, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a7j2y/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Modelem řízená architektura
 (Stanislav Toman)

2009, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75403 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Návrh systému pomocí MDA
 (Petr Klemšinský)

2007, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zdsi5/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Semantics-Driven Middleware Layer for Building Operation Analysis in Large-Scale Environments
 (Adam Kučera)

2014, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ucy9u/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic