Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

účtovná závierka banky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Proces zavedenia a uplatňovanie Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor v účtovnej jednotke samosprávy v Slovenskej republike
 (Eva Chalúpková)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84903 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Výnosy podľa IFRS - uznanie, oceňovanie a vykazovanie
 (Paulína Guzmová)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/hr8xo/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

IFRS verzus slovenské účtovníctvo: dlhodobý majetok
 (Dominika Gáboríková)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ysl9x/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Výkaz ziskov a strát v SR a podľa IFRS
 (Viera Hrabková)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/grybj/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Výkaz ziskov a strát v SR a podľa IFRS
 (Viera Hrabková)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/grybj/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Účtovná závierka banky
 (Vladimír Odor)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/b7eou/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Účtovná závierka banky
 (Iveta Feciskaninová)

2011, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/lhw2f/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Účtovná závierka banky
 (Dominika Gáboríková)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/mq6vy/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Účtovná závierka banky
 (Jozef Muzelák)

2006, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/tjx9t/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Účtovná závierka banky
 (Vladimír Odor)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/b7eou/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic