Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

The financial statement

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Proces zavedenia a uplatňovanie Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor v účtovnej jednotke samosprávy v Slovenskej republike
 (Eva Chalúpková)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84903 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Výnosy podľa IFRS - uznanie, oceňovanie a vykazovanie
 (Paulína Guzmová)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/hr8xo/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

IFRS verzus slovenské účtovníctvo: dlhodobý majetok
 (Dominika Gáboríková)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ysl9x/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Výkaz ziskov a strát v SR a podľa IFRS
 (Viera Hrabková)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/grybj/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Výnosy podľa IFRS - uznanie, oceňovanie a vykazovanie
 (Paulína Guzmová)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/hr8xo/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Vliv IFRS (International Financial Reporting Standards) na finanční analýzu tuzemské společnosti
 (Veronika VOBRUBOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cwf21t// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Výsledok hospodárenia podľa IFRS verzus základ dane z príjmov
 (Alexandra Čižnárová)

2016, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ru4gr/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Financial Analysis of Daimler Company
 (Xinyi Zhu)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113006 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Účtovná závierka a hodnotenie výkonnosti spoločnosti po prechode na vykazovanie v súlade s IFRS
 (Jana Onačillová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wcs7l/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Účtovná závierka v súlade s Medzinárodnými štandardmi účtovného výkazníctva
 (Sabína Tomašcová)

2020, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/afgqq/ | Finance / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)