Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Dlhodobý majetok

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Proces zavedenia a uplatňovanie Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor v účtovnej jednotke samosprávy v Slovenskej republike
 (Eva Chalúpková)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84903 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Výnosy podľa IFRS - uznanie, oceňovanie a vykazovanie
 (Paulína Guzmová)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/hr8xo/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

IFRS verzus slovenské účtovníctvo: dlhodobý majetok
 (Dominika Gáboríková)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ysl9x/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Výkaz ziskov a strát v SR a podľa IFRS
 (Viera Hrabková)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/grybj/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

IFRS verzus slovenské účtovníctvo: dlhodobý majetok
 (Dominika Gáboríková)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ysl9x/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Dlhodobý hmotný majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
 (Petra Feketeová)

2014, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/j75tc/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Dlhodobý majetok a jeho účtovné zobrazenie v účtovníctve pre podnikateľov
 (Denisa Vozárová)

2009, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ah85n/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Credit default swap - charakteristika, ocenovanie, vyuzitie
 (Lucia Dovalová)

2007, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/1745 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Oceňovanie Swapov
 (Jakub Čery)

2017, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tp5hh/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Oceňovanie v prípade spravovania majetku
 (Zsuzsanna Melcznerné Őri)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/bjtdi/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)