Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mentální map

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Mentální a kognitivní mapy v geografii
 (Anna Kalandrová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/thvvy/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Komunitní divadlo jako občanská iniciativa
 (Barbora Krejčová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/we0q0/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Survey for community planning of social services in the administrative district of the municipality with extended competence Olomouc
 (Michal Pytlíček)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rk863v// | Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions | Theses on a related topic

Strategické plánování poskytovatelů sociálních služeb ve městě Frýdku-Místku v kontextu komunitního plánování
 (Rostislav HEKERA)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//f8yc2z// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Podmínky participace osob s mentálním postižením na komunitním plánování
 (Zuzana Kubínková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r2h5r/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Komunitní plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji
 (Michaela Trollerová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/g68ho/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Mentální a kognitivní mapy v geografii
 (Anna Kalandrová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/thvvy/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Využití mentálních map v řízení IT projektů
 (Ondřej Urban)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/38483 | Aplikovaná informatika / Informační management | Theses on a related topic

Mentální a kognitivní mapy v geografii
 (Anna Kalandrová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/thvvy/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Analýza vzdělávacího systému Městského úřadu Prostějov se zaměřením na projekt "Zefektivnění řízení lidských zdrojů a vzdělávání na Městském úřadu Prostějov"
 (Tereza RAIDOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1ha9lj// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)