Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

inhibitory

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Inhibitory PARP - nová možnost léčby ovariálního karcinomu
 (Jana Kramářová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zu0nh/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Antimetastatické inhibitory a mechanismy jejich účinku
 (Iveta Bačová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sfwqy/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Nové inhibitory kasein kinázy 1 pro léčbu leukémií a lymfomů
 (Michaela Gregorová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nnyyg/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Inhibitory faktoru VIII u hemofílie A
 (Matylda Jílková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q059t/ | Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Theses on a related topic

Kapsid-vazebné inhibitory proti včelím virům z rodin Dicistroviridae a Iflaviridae
 (Dorota Rousová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ul9jo/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Regulace aktivity nádorového supresoru p53 syntetickými inhibitory CDK
 (Kateřina Growková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ymdbj/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Molekulárně-biologická analýza mutací v BCR-ABL1 kinázové doméně u pacientů s chronickou myeloidní leukémií léčených tyrozin kinázovými inhibitory
 (Petra Mazancová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oows4/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Inhibitory a aktivátory proteinových kináz
 (Ondřej Hylse)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q77z9/ | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic

Aktivační mutace v EGFR genu u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem - NSCLC a význam jejich stanovení pro cílenou léčbu inhibitory tyrozinkináz
 (Pavlína Chodurová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vf7c6/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)