Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mcf7

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Tkáňově specifické rozdíly v regulaci exprese biotransformačního enzymu UGT2B7 receptorem pro vitamin D (VDR).
 (Ondřej ŽENATA)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vrgdfc// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Cyklin-dependentní kináza 7 jako cíl farmakologických inhibitorů
 (Ladislava VYMĚTALOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//r8os0u// | Biochemie / | Theses on a related topic

Antimetastatické inhibitory a mechanismy jejich účinku
 (Iveta Bačová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sfwqy/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Karboxypeptidasa B1 a možnosti jejího terapeutického ovlivnění
 (Petra Martinková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d5pme/ | Biochemie / Genomika a proteomika | Theses on a related topic

Studium biomechaniky buněk s použitím AFM nanoindentace
 (Zuzana Bertová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vu5mh/ | Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách | Theses on a related topic