Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

systém STYX

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Systém STYX ve školní praxi: pilotní studie
 (Lucie VESELÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//as1308// | Specializace v pedagogice / ČJu-SVu, Společný základ | Theses on a related topic

Systém STYX ve školní praxi: pilotní studie
 (Lucie VESELÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//as1308// | Specializace v pedagogice / ČJu-SVu, Společný základ | Theses on a related topic

Korpus češtiny nerodilých mluvčích – začátečníků
 (Barbora Kočařová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i6fiu/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Český korpus příkladových vět
 (Michal Cukr)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l63s5/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Chybový korpus z Wikipedie
 (Jiří Kletečka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bssy6/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Perfekt im Deutschen anhand von Korpus-Analyse
 (Dagmar Janker)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lmxa9/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Korpus jako zdroj dat pro optimalizaci automatické morfologické analýzy
 (Daniela Ryšavá)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hc7mh/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Korpus a jmenný rod ve výuce češtiny jako cizího jazyka
 (Barbora Kočařová)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fvi7f/ | Humanitní studia / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Souslednost časová ve španělských obsahových větách po předpřítomném čase (ha dicho que...): frekvenční analýza na základě korpusu CREA (ústní korpus)
 (Jakub KOVÁČ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9uu1fp// | Filologie / Anglický jazyk a literatura - španělský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Barokní text a diachronní korpus
 (Jana FORSZTÁKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//58n8v4// | Filologie / Bohemistika - německý jazyk a literatura | Theses on a related topic