Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

filmovy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Audiovizuálna postprodukcia v motiongraphics a vo filmových efektoch
 (Dominik Lešičko)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/57027 | Aplikovaná informatika / Multimédia v ekonomické praxi | Theses on a related topic

Filmový průmysl a význam filmových pobídek v České republice
 (Lucie Margaret Čalkovská)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yvfrd/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Filmový klub Vyškov v kontextu hnutí filmových klubů
 (Klára Holíková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yob0m/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Filmový festival pracujících a jeho funkce v kulturní politice komunistického režimu
 (Luděk Havel)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ueff2/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Filmový kostým od let padesátých jako inspirace, ikona i diktatura
 (Lucie Sedláčková)

2017, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/kda5a/ | Dramatická umění / Scénografie | Theses on a related topic

Filmový svět Wese Andersona
 (Michael Klemm)

2020, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/c3mtg/ | Dramatická umění / Audiovizuální tvorba | Theses on a related topic

Filmový cestovní ruch ve vybraných lokalitách Polska
 (Adam Liška)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oai0v/ | Filologie / Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu | Theses on a related topic

Montáž v inscenacích Bratři Karamazovi jako dominantní filmový postup v činoherní režii
 (Pavel Baďura)

2020, Disertační práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/hyh7u/ | Dramatická umění / | Theses on a related topic

Český filmový scénář uvedený na jevišti po roce 2010
 (Michael Sodomka)

2020, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/i5m59/ | Dramatická umění / Divadelní dramaturgie | Theses on a related topic

1. Teoretická část:\nl{}Fotografie jako filmový záběr\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) autorská publikace: Little Town\nl{}b) volný výstavní soubor: Little Town
 (Katarína Támová)

2017, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6oncp0// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)