Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mff

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Mediální obraz MFF Strážnice v tištěných médiích
 (Karolína Lukašíková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lskp17// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

MFF Strážnice
 (Lucie Straková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//ontwyq// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Propagace filmového festivalu na příkladu MFF Karlovy Vary
 (Monika Běloubková)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28173 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

MFF Karlovy Vary v kontextu světových filmových událostí
 (Alexandra Vondráčková)

2013, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7739 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

Filmový festival pracujících a jeho funkce v kulturní politice komunistického režimu
 (Luděk Havel)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ueff2/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Příprava Víceletého finančního rámce EU na léta 2014-2020
 (Klára Kellerová)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wj8fc/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Negotiating the European Multiannual Financial Framework. An assesment of Germany and Poland in the light of Two Level Games
 (Hanna Petronella Pors)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gijs9/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropské vládnutí | Theses on a related topic

Systém STYX ve školní praxi: pilotní studie
 (Lucie VESELÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//as1308// | Specializace v pedagogice / ČJu-SVu, Společný základ | Theses on a related topic