Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

prace producenta

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Industry program Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava a jeho přínos pro producenta
 (Hana Šilarová)

2016, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9573 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

Fenomén audiovizuálních děl z pohledu producenta
 (Barbora Šonková)

2017, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/10028 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

Vývoj animovaného filmu: Perspektiva producenta
 (Karolína Davidová)

2018, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/13263 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

Problematika krátkometrážní tvorby z pohledu producenta
 (Martina Netíková)

2018, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/10153 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

Producentská dramaturgie postavení producenta v českém filmovém p růmyslu a jeho vliv na projekty
 (Martina Stránská)

2012, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7574 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

Pozice kreativního producenta v české kinematografii
 (Klára Jančíková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hl9qdu// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Produkce | Theses on a related topic

Development z pohledu českého producenta celovečerních filmů
 (Jiří Vlach)

2008, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/2814 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

Time management českých filmových producentů
 (Anika Homolová)

2018, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/10148 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

Filmový průmysl a práce s publikem
 (Karolína Pojarová)

2016, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9571 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

Nezávislí producenti a jejich spolupráce s Českou televizí
 (Andrea Kseničová)

2017, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/fnroa/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)