Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

var

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Monetární politika Evropské centrální banky pohledem panelového strukturálního VAR modelu
 (Vladimíra Bartáková)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vwoxu/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Význam VaR při hodnocení rizika
 (Karolína Maňáková)

2013, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yihdg/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Rizika použití VAR modelů při řízení portfolia
 (Zhanna Antonenko)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49131 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Analýza makroekonomické dynamiky pomocí VAR / TVAR modelů
 (Jan Pozler)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78077 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Reologické vlastnosti Pistacia lentiscus var. Chia (mastichová guma) ve vybraných potravinových systémech
 (Kateřina Štěpánková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tw8bq6// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic

High-dimensional VAR analysis of regional house prices in United States
 (Adam Krčál)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/48974 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

An analysis of forecasting abilities of DSGE and Treshold VAR models
 (Michal Kuchta)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72211 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

Protoplastové kultury květáku Brassica oleracea L. var. botrytis (L.)
 (Michaela FOJTÍKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8ij28o// | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy - Učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Can Czechia Benefit from Immigration? Estimation Using a VAR Model
 (Vít Mikušek)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80787 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic

Studium vlivu stresových faktorů na fotosyntézu, vodivost průduchů a transpiraci brukve řepky olejky (Brassica napus L. var. napus)
 (Laura BICANOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//h95eqt// | Učitelství pro základní školy / Přn-Chn | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)