Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kukurice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Vyhodnotenie vplyvu použitia krycích podplodín (cover plants) na pestovanie zrnovej kukurice
 (Ján Hospodár)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qbcs1b// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Štúdium mutantných foriem nukleozid-N-ribohydrolázy 2b z kukurice (Zea mays)
 (Eva HÁJKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3n3rd6// | Biochemie / | Theses on a related topic

Vliv hnojení a organizace porostu kukuřice (šířky řádků) na výnos silážní kukuřice
 (Martin KRUML)

2016, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8vz241// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Theses on a related topic

Eroze půdy a pěstování kukuřice v ČR
 (Jiří KOMÍN)

2017, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//byh7b0// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Theses on a related topic

Pěstování a využití kukuřice seté v ekonomických podmínkách České republiky
 (Alena Treuová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//n3rxv9// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Kukuřice jako agrokomodita
 (Lukáš Buba)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5e6xqe// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Vývoj komoditní vertikály kukuřice v podmínkách České republiky
 (Jakub Grym)

2018, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//12gsfe// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Optimalizace výživy zrnové kukuřice bórem a zinkem
 (Martin Šťastný)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2f6k4s// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Analýza technologií pěstování kukuřice v zemědělském podniku
 (Jan Brabec)

2021, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//0ltgnb// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Optimalizace výživy zrnové kukuřice bórem a zinkem
 (Martin Šťastný)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2f6k4s// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)