Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

maize

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Functional diversity of staphylinid beetles (Coleoptera: Staphylinidae) in maize fields: testing the possible effect of genetically modified, insect resistant maize
 (Zdeňka SVOBODOVÁ)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fopjn7// | Biologie / Biologie ekosystémů | Theses on a related topic

Genetically modified Bt maize: from theory to practice
 (Veronika Chvátalová)

2020, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uo64a/ | Environmentální studia / | Theses on a related topic

Regeneration and transformation of mature embryos of B73 maize line
 (David UŠÁK)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d87tcg// | Biochemie / Biotechnologie a genové inženýrství | Theses on a related topic

The Cost of Misclassification of Seeds: Evidence from Improved Maize Variety Adopters in Ethiopia
 (Dibekulu Mulu BIRHAN)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wag7yw// | Geography / International Development Studies | Theses on a related topic

Subcellular localization of maize cytokinin dehydrogenases
 (Patricie JOHNOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ls4ka8// | Biochemie / | Theses on a related topic

Cell compartmentation and biochemical characterization of maize cytokinin dehydrogenase family
 (David ZALABÁK)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xob820// | Biochemie / | Theses on a related topic

The role of light and auxin-binding proteins during the development of leaf angle in maize
 (Mária ČUDEJKOVÁ)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yyksqd// | Biologie / Botanika | Theses on a related topic

Porovnání in vitro a in situ metod pro hodnocení stravitelnosti vlákniny kukuřičné siláže u dojnic
 (Jitka Hutařová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ntdvb/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Vliv geneticky modifikované kukuřice exprimující toxin Cry3Bb1 na necílové organizmy.
 (Zdeňka SVOBODOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//f3h64k// | Biologie / Biologie ekosystémů | Theses on a related topic

Vztah zaplevelení porostů kukuřice seté a půdoochranných technologií zpracování půdy
 (Eliška Renčínová)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bxxqmc// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)