Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Komodity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Alternativní paliva pro spalovací motory
 (Jiří Káňa)

2017, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dawml1// | Technické znalectví a pojišťovnictví / Technické znalectví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Analýza významu LPG jako alternativního paliva v osobní automobilové dopravě v České republice
 (Petra Klusoňová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26419 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Theses on a related topic

Analýza aktuálního stavu automobilového trhu v ČR a jeho budoucí vývoj
 (Karel Hron)

2020, Bakalářská práce, NEWTON College a.s. / NEWTON College a.s.

http://theses.cz/id//o97vo2// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Praktické odzkoušení paliva do spalovacích motorů a jeho alternativních náhrad
 (Lukáš KOLDA)

2008, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2257 | Strojírenská technologie / | Theses on a related topic

Nabídka elektrické energie na evropském trhu
 (Radovan Starý)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/pgtnf/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Nuclear Energy in the Future Energy Mix in Poland: A Case Study of the Polish Energy Sector
 (Andres Santiago Rodriguez Ron)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z2lff/ | Mezinárodní teritoriální studia / Energetická bezpečnost (angl.) | Theses on a related topic

EU renewable energy policy from German perspective: The role of German renewable energy industry lobby in the EU renewable energy policy-making
 (Dominik Žganec)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y8bcx/ | Politologie / European Politics (angl.) | Theses on a related topic

Chinese energy policy in LNG Producing Countries and its Concequences for the European Union Energy Security
 (Xiao Xiao)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vkr9k/ | Politologie / European Politics (angl.) | Theses on a related topic

Knowing Energy Use is Half the Battle? Assessing and explaining transposition behavior and enforcement in relation to article 8 of the Energy Efficiency Directive (2012/27/EU)
 (Thom van Willigen)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a2ubf/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropské vládnutí | Theses on a related topic

Solar Energy – Industry Analysis and Possibilities of Alternative Energy Development in Czech Republic
 (Iryna Mozil)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/axbpk/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)