Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

výpočetní chemie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Testování inhibitorů metyltransferázy pomocí počítačových simulací
 (Martin Babáš)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vy6qh/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Testování inhibitorů metyltransferázy pomocí počítačových simulací
 (Martin Babáš)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vy6qh/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Free Energy Calculations as a Tool of Supramolecular and Biomolecular Chemistry
 (Zora Střelcová)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uzk0z/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Molekulová dynamika a výpočty volných energii mono a di-nukleotidových analogů s potenciálním antibiotickým účinkem
 (Hana Zigová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mho9d/ | Chemie / Biofyzikální chemie | Theses on a related topic

Výpočty volných energií konformačních změn vybraných fragmentů nukleových kyselin
 (Barbora Benešová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kj4b9/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Použití metod pro výpočet volných energií k studiu biomolekulárních procesů
 (Ivo Kabelka)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u14gm/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Výpočet interakční energie amfifilních peptidů
 (Daniel Jaroň)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pqtr8/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Výpočet väzobného profilu volnej energie formovania proteínových dimérov.
 (Ján Tungli)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sx5hk/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Nové metody výpočtů volných energií pro studium interakcí protein-ligand
 (Daniela Toulcová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//64enfc// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Měření povrchové energie pevných látek a kapalin
 (Jiří Bilík)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kgwae/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)