Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Android

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Statická a dynamická analýza finanční výkonnosti podniku z odvětví výroby stavebních hmot
 (Michaela Muroňová)

2024, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/153192 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Statická a dynamická analýza dřevěného jádra splitboardu
 (Matěj Šimek)

2024, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bxqmqo// | Technologie a management zpracování dřeva / | Theses on a related topic

Statická a dynamická analýza lávky
 (Soňa Jankovičová)

2023, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//zn66zg// | Stavební inženýrství – pozemní stavby / | Theses on a related topic

Statická a dynamická analýza zavěšené lávky
 (Kamil Dvořák)

2023, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//6oyj1a// | Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby / | Theses on a related topic

Statická a dynamická analýza prostého a vlákny vyztuženého betonu s využitím diskrétního modelu
 (Josef Květoň)

2020, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//mwgh2r// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Statická a dynamická analýza sestavy vozíku a pojezdové dráhy EHB dopravníku
 (Ondřej Kušnír)

2023, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/150932 | Aplikovaná mechanika / | Theses on a related topic

Nelineární statická a dynamická analýza modelu výškové budovy na účinky zemětřesení
 (Martin Puža)

2023, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//4hzmfs// | Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby / | Theses on a related topic

Algoritmizace návrhu počátečního tvaru membránových konstrukcí a jejich statická a dynamická analýza
 (Rostislav Lang)

2020, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//lpw04j// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Algoritmizace návrhu počátečního tvaru membránových konstrukcí a jejich statická a dynamická analýza
 (Rostislav Lang)

2020, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//ckr28f// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Statická a dynamická analýza prostého a vlákny vyztuženého betonu s využitím diskrétního modelu
 (Josef Květoň)

2020, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//tez2b5// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)