Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Globální monitoring

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Globální monitoring v kyberprostoru a vybrané problémy GDPR
 (Miroslav Rada)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sssk5/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Globální monitoring perzistentních organických látek ve vodním prostředí: vzorkovací plavby.
 (Martina Krátká)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xzidp/ | Chemie / | Theses on a related topic

Nebezpečí zneužití osobních informací v době globálního monitoringu s přihlédnutím k možnostem ochrany soukromí
 (Iva Zadražilová)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h16mc/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Možnosti zneužití a způsoby ochrany osobních informací v době globálního monitoringu
 (Iva Zadražilová)

2011, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q8vk5/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Globální monitoring v kyberprostoru a vybrané problémy GDPR
 (Miroslav Rada)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sssk5/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Bezpečnost dat z pohledu zpracování osobních údajů ve složitém prostředí kyberprostoru
 (Robert Pekaj)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//iqzqbo// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Globální monitoring v kyberprostoru a vybrané problémy GDPR
 (Miroslav Rada)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sssk5/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic