Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dálkový průzkum země

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Detection of absolute position of object based on relative change of phase
 (Serhii Demydenko)

2023, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//dgtxrh// | Electrical Engineering / | Theses on a related topic

Monitoring světelného znečištění měst
 (Ondřej Mucha)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oljrk/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Detekce fenologických fází plodin metodami dálkového průzkumu Země
 (Chytrý Chytrý)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q0lwt/ | Geografická kartografie a geoinformatika / | Theses on a related topic

Detekce antropogenního ovlivnění pole povrchové teploty (LST) v ČR
 (Martin Bureš)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/flg9h/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Theses on a related topic

Detekce oblaků z multispektrálních dat v zimním období
 (Barbora Pavelková)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137265 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Theses on a related topic

Detekce změn v krajině vybrané části Chrudimi na základě leteckých snímků
 (Martina Vlačihová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bkghqn// | Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management | Theses on a related topic

Detekce nepropustných povrchů z družicových multispektrálních dat
 (Matěj Dobřanský)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uzd1p/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Detekce uhlovodíků v půdách s využitím dálkového průzkumu Země
 (Eva Smejkalová)

2008, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69521 | Geodézie a kartografie / 3602T002 | Theses on a related topic

Analýza možností využití poznatků dálkového průzkumu Země pro detekci přítomnosti uhlovodíků v horninovém prostředí.
 (Eva Smejkalová)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110393 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Detekce homogenních oblastí v obraze
 (Martin TOMAN)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1ygk0b// | Inženýrská informatika / Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)