Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

abuse

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Negative repercussions of UN peacekeeping missions: Sexual exploitation and abuse committed by peacekeeping personnel in host countries.
 (Alexandra Blašková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bx356/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a evropská politika (angl.) | Theses on a related topic

Woman Abuse in Colleen Hoover’s Novels
 (Kristýna Królová)

2021, Diplomová práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/w1jys/ | Filologie / Angličtina (jednooborové) | Theses on a related topic

Prevence a primární pomoc pro oběti CAN (child abuse and neglect) - Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
 (Denisa Pirklová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/zpn7s/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Accounting abuse
 (Tereza Bartoňová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72220 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Partner Abuse
 (Jana HOFMANOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4urxvo// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

Specifika sociální práce se seniory ohroženými sydromem Elder Abuse and Neglect
 (Iveta KRÁLOVÁ)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5r3q09// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

EAN syndrom (Elderly abuse and Neglect) a nedostatek sociální interakce
 (Olga TOMČÍKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//llkvaa// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Comparative Study of the Drug Abuse in Peru and the Czech Republic regarding Women’s Roles
 (Wanda Vozáryová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//iikriv// | International Territorial Studies / International Development Studies | Theses on a related topic

Vlastní zkušenosti se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) mimo velkou aglomeraci
 (Martina POLEDNÍKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//u86gko// | Specializace ve zdravotnictví / Sociální práce se zdravotnickým profilem | Theses on a related topic

Vlastní zkušenosti se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) na Ostravsku (jako příklad aglomerace)
 (Kateřina SUDROVÁ)

2008, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//6p9beg// | Specializace ve zdravotnictví / Sociální práce se zdravotnickým profilem | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)