Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Dopravní podnik

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Sociální podnik založený obcí
 (Lucie PĚNIČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rd6ztb// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Lachema, národní podnik Brno, závod Julia Fučíka, Kaznějov v letech 1980-1989
 (Klára HLADÍKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//k6u46n// | Historické vědy / Moderní dějiny | Theses on a related topic

Sociální kapitál jako konkurenční výhoda podniku
 (Lukáš Kumstát)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tl44f/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Systém odměňování a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti
 (Daniel Struž)

2020, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/ohq3o/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Motivační nástroje při odměňování pracovníků, jejich vnímání zaměstnanci (benefity, hmotná odměna, nehmotná motivace)
 (Filip Razím)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/eyb3n/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Motivace a spokojenost zaměstnanců ve vybraném podniku
 (Barbora Hazdrová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/lo3on/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Motivace a odměňování zaměstnanců v podniku poskytujícím ubytovací a stravovací služby
 (Lucie Boháčková)

2018, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ruxxdy// | Ekonomika a management / Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch | Theses on a related topic

Motivace a odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku
 (Eva Čížková)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137296 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Odbory z pohledu ekonomického a sociálního na příkladu Odborového sdružení železničářů
 (Tereza Gojná)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Sociální audit - zákonné normy v činnosti společnosti XY (zákoník práce, bezpečnost práce, rovné příležitosti mužů a žen, odbory)
 (Anna Ryklová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/six3w/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)