Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociální práce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Interkulturní citlivost české společnosti pohledem odborníků v oblasti interkulturních vztahů
 (Zuzana PROCHÁZKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0y4gcm// | Sociální politika a sociální práce / Mezinárodní sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Sociální pedagog Miroslav Dědič a jeho působení v oblasti výchovy a vzdělávání romských dětí
 (Martina Kastlová)

2018, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qsn9jq// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Multikulturní kompetence v sociální práci
 (Jana ŠPANÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//274vrr// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Problematika migrace a integrace cizinců do sociálního systému České republiky
 (Lenka SIKOROVÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//7qe0ir// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace
 (Jana Rozehnalová)

2007, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fletj/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Motivy migrace a strategie integrace českých a slovenských Romů žijících v britském Sheffieldu
 (Barbora Třísková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xcva4/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Z Ruska do České republiky očima ruských žen: Etnografie individuálních strategií migrace a integrace
 (Sandra Jelčicová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kj779g// | Sociologie / Sociální antropologie | Theses on a related topic

Integrace přesídlenců v České republice - příběhy Kačjinů
 (Alena Piklová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ayj64/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Integrace cizinců v české společnosti a na trhu práce
 (Kseniya Hryharash)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//4rnynk// | 75-32-N / 01 Sociální práce | Theses on a related topic

Integrace ukrajinských imigrantů do české společnosti prostřednictvím trávení volného času
 (Adéla Schwarzová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lyhr3/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)