Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

datový model

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Návrh řešení IoT Gateway technologie LoRaWAN na bázi routeru Turris Omnia
 (Aleš Ďurčanský)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4au9q5// | Inženýrská informatika / Automatizace řízení a informatika | Theses on a related topic

Návrh databáze pro hotely a penziony
 (Michal Vojtek)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23000 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Datový model rukopisných Müllerových map Čech
 (Pavla KRÁLÍČKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9mwp8c// | Geomatika / | Theses on a related topic

Datový model pro analytické metody a systém workflow v elektrofyziologických experimentech
 (Jiří DIVIŠ)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//d1tdqq// | Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství | Theses on a related topic

Relační vs. dokumentově orientovaný datový model - případová studie
 (Marian Mrózek)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//y6aomn// | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Security model pro Self service BI tabular cube
 (Nikola Pátková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76859 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Prostorový model budov a místností a metody generování 3D dat
 (Jitka Hanušová)

2007, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b2ctk/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic