Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Elektromobilita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Podnikový informační systém se zaměřením na lidské zdroje
 (Daniel Večeř)

2019, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6scc8m// | Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě | Theses on a related topic

Informační systémy a zdroje pro sledování zaměstnanosti a nezaměstnanosti v kontextu migrace do EU-28
 (Filip Pazdera)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73930 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Řízení lidských zdrojů a informační systém pro řízení lid-ských zdrojů ve výrobním podniku
 (Radka Bílková)

2011, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7thjxq// | Ekonomika a management / Průmyslové inženýrství | Theses on a related topic

Záložní napájecí zdroje v informačních systémech v surovinovém průmyslu
 (Petra Otisková)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103524 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Theses on a related topic

Nabíjecí stanice pro elektrická vozidla
 (Petr GORAN)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ze9j66// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Nabíjecí stanice pro elektrická vozidla
 (Lukáš LANG)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kl5zc2// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace | Theses on a related topic

Nabíjecí stanice pro elektromobily z pohledu požární bezpečnosti
 (Michal Dvořák)

2021, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143759 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Realizace řidicí jednotky dobíjecí stanice pro elektrovozidla
 (Miroslav Eichler)

2020, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//d3mzbz// | Elektrotechnika a informatika / Mechatronika | Theses on a related topic

Market analysis on vehicle use and transportation preferences in Czech republic and Slovakia
 (Denis Durec)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/83439 | International Management / | Theses on a related topic

Elektromobilita jako strategická obchodní příležitost získání grantu pro spolupráci na BP s ČEZ
 (Michal Slavík)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/gkl0z/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)