Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

strukturalni analyza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu
 (Martina Musilová)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//v8hf1x// | Učitelství pro střední školy / český jazyk (nav.SŠ) - dějepis | Theses on a related topic

Strukturální analýza trhu práce v ČR
 (Kateřina Novotná)

2019, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/dl4yzy/ | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Strukturální analýza stylu hard rock zaměřená na období přelomu 60. a 70. let 20. století
 (Michal STOCHLEBA)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//b68opx// | Teorie a dějiny hudebního umění / Muzikologie | Theses on a related topic

Dynamické modely masmediálního plánování: strukturální analýza českého televizního trhu
 (Michal Novák)

2014, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71297 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Strukturální analýza trhů s nemovitým majetkem
 (Darina Bošková)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113568 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Strukturální analýza trhu práce ČR
 (Kateřina Novotná)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//xsovej// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Analýza energetické náročnosti hutní výroby s využitím metody strukturální analýzy
 (Tereza Stodůlková)

2012, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93408 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Strukturální a obsahová analýza učebnic občanské výchovy nakladatelství "Fraus" a "Fortuna" pro 6. a 7. ročník ZŠ
 (Irena Jará)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//ixp0gj// | Učitelství pro střední školy / anglický jazyk - základy společenských věd (nav.SŠ) | Theses on a related topic

Obsahová diverzita nebo programový souběh? Strukturální analýza programových schémat vybraných hlavních programů televizních stanic veřejné služby působícíh v EU
 (Tereza Králová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c9l3j/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Nezaměstnanost a strukturální analýza poradenského programu job club
 (Dana PETROVSKÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//a4l8s0// | Pedagogika / Andragogika v profilaci na personální management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)