Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mnohočetný myelom

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Souvislost počtu a fenotypu klonálních plazmocytů s maligní transformací monoklonální gamapatie nejasného významu
 (Klára Pázmanová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x4k3e/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Přítomnost klonálních B lymfocytů u monoklonálních gamapatií
 (Monika Hojdanová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ob4en/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Prognostický význam genetických abnormalit u monoklonální gamapatie nejasného významu
 (Aneta Mikulášová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oc9z7/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Monoklonální gamapatie - optimalizace léčby mnohočetného myelomu novými léky
 (Martin Štork)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x34vs/ | Onkologie a hematologie / Hematologie | Theses on a related topic

Monoklonální gamapatie
 (Monika ZAHRADNÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8apq6x// | Biologie / Biomedicínská laboratorní technika | Theses on a related topic

Nekódující molekuly RNA u mnohočetného myelomu
 (Lenka Sedlaříková)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v7z0x/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Diagnoza a návrh změn v rodinném podnikání
 (Kristýna Jandejsková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//obbuyr// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

Ošetřovatelská diagnóza úzkost ze smrti u klientů v lůžkovém hospici
 (Filip Schramm)

2020, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/gxipj/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ozvučení divadelní inscenace "Diagnóza"
 (Tomáš Ožana)

2013, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ibcst/ | Dramatická umění / Jevištní technologie | Theses on a related topic

Duální diagnóza u osob využívajících službu azylového domu BETHEL Karviná
 (Petra Ruszová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l2nld/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)