Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

eminem

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

RASZEWSKI, MOZART, EMINEM A TI DRUZÍ
 (Vendula Nováková)

2008, Bakalářská práce, Janáčkova akademie múzických umění v Brně

http://theses.cz/id//ih30uy// | Dramatická výchova / | Theses on a related topic

The Rapper That Happens to Be White
 (Josef Eliáš)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r44fe/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

The Rapper That Happens to Be White
 (Josef Eliáš)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pbqg3/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Freestyle jako "performakce". Neoformalistická analýza filmu 8. míle.
 (Patrik Soroka)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aghpd/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Jak nová média formují vztah interpreta a konzumenta?
 (Bohdan Fridrich)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ruaa3/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Protest song a jeho představitelé
 (Simona KOUDELOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gjjaml// | Specializace v pedagogice / Hudba se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic